Things to do in Tria Monastiria

Experiences and Things to do in Tria Monastiria

 • 2.1 km
 • From €89
 • 2.1 km

Discover Archaeological Sites near Tria Monastiria

 • 3.2 km
 • Archaeological Sites
 • 4.8 km
 • Archaeological Sites
 • 12.7 km
 • Archaeological Sites

Best Restaurants in Tria Monastiria

 • 2.8 km
 • Restaurant
 • ( 4.6 ) / 5
 • 2.7 km
 • Restaurant
 • ( 4.6 ) / 5
 • 2.7 km
 • ( 4.5 ) / 5
 • 2.2 km
 • Restaurant
 • ( 4.5 ) / 5
 • 2.8 km
 • Restaurant
 • ( 4.7 ) / 5
 • 2.8 km
 • ( 4.7 ) / 5

Best Bars in Tria Monastiria

 • 2.5 km
 • ( 4.5 ) / 5
 • 2.7 km
 • ( 4.5 ) / 5
 • 2.6 km
 • ( 4.9 ) / 5
 • 2.2 km
 • ( 4.7 ) / 5
 • 2.7 km
 • Bar
 • ( 4.6 ) / 5
 • 2.6 km
 • Bar, Restaurant
 • ( 4.8 ) / 5

Best Cafes in Tria Monastiria

 • 2.8 km
 • ( 4.6 ) / 5
 • 2.2 km
 • ( 4.7 ) / 5
 • 2.8 km
 • ( 4.7 ) / 5
 • 2.5 km
 • ( 4.9 ) / 5
 • 2.7 km
 • ( 4.7 ) / 5
 • 2.4 km
 • Cafe
 • ( 4.7 ) / 5

Discover Museums in Tria Monastiria

 • 2.1 km
 • ( 4.6 ) / 5
 • 2.6 km
 • ( 4.4 ) / 5
 • 2.7 km
 • ( 4.9 ) / 5
 • 2.8 km
 • ( 4.4 ) / 5
 • 2.8 km
 • ( 4.1 ) / 5

Visit stunning Beaches near Tria Monastiria

 • 2.1 km
 • Sand
 • Shallow
 • Blue
 • 3.0 km
 • Sand
 • Shallow
 • Blue
 • 4.7 km